Tillbaka till bibliotekets startsida

Startsidan

Innehåll

Släkt- och
hembygds-
forskning

 

 

 

 

 Släkt- och hembygdsforskning 

= endast från bibliotekets datorer

I biblioteket finns det möjlighet för Dig att både släktforska och forska i bygdens historia. I Ydrerummet  finns en unik samling av litteratur om Ydrebygden.Här  finns en dator som endast är avsedd för släkt- och hembygdsforskning. I denna dator finns utöver Genline  och Arkiv digital bl a den s k "sockenstatistiken" för Östergötlands socknar inlagd. Den omfattar församlingar som var verksamma 1749-1859. Med undantag för Horn, Hycklinge, Krokek och Malexander så finns alla Östergötlands församlingar med. Här kan Du bl a söka på Befolkningsstatistik, Statistik över Bruk och fabriker samt Ståndstabeller. Statistiken bygger på de uppgifter som Tabellverket tog in från församlingarna. Biblioteket har även mikrofilmsapparater för släktforskning.

Datorn rymmer även ca 2 200 oidentifierade foton av August Christian Hultgren.

Till hemlån finns också de s k "ydrefilmerna" som spelades in på nitratbaserad film under åren 1920-1950. Dessa har - liksom bygdefilmer från Asby - överförts till video och DVD.. Är Du intresserad av dialekter så har biblioteket CD-skivor där ydrebor läser "Tedor i Snarap" på ydremål.

YLA: Ydre Lokalhistoriska Arkiv ligger i källarvåningen under biblioteket/vårdcentralen. Ansvarig är Solveig Agnevik, tel: 0381-66 12 00. I arkivet finns material från bl a föreningar. Hit kan du lämna material från din förening, ditt företag, din gård ... gratis. Här finns även enskilda personers arkiv. Kommunarkivet finns i kommunhuset och kommunens personal hjälper dig gärna tillrätta, tel: 0381-66 12 00.

Kommunens arkiv liksom YLA hittar du här (Ydre kommuns hemsida)!

Ydre "allehanda"

Litteratur om Ydre

Genline - databas med digitaliserade kyrkoböcker, släktforskning mm

Arkiv Digital - databas med digitaliserade kyrkoböcker, släktforskning mm

Länkar för släkt- och hembygdsforskare

Kyrkböcker på mikrofilm

Andrew Petersons dagbok på mikrofilm

Andrew Petersonsällskapet

CD-romskivor för släkt- och hembygdsforskning

Sveriges hembygdsförbund

Kyrkor och begravningsplatser i Linköpings stift

Östgötafilm : Gamla filmer från Östergötland

Tranås-Ydre släktforskarförening

Ydredrotten på Google Books

Hembygdsföreningar i Ydre

Forsnäs såg: film av Holger Karlsson

"Sommaskep"

Ydrefilmer på Youtube. Mats-Olof Hellberg, Tranås, har filmat bl a

Österfors smedja med smeden Elis Karlsson, Asby, 1988. Pumptillverkning vid Österfors smedja, 1988. Torpa del 1, 1997. Torpa del 2, 1997. Torpa del 3, 1997. Torpa del 4, 1997. Helge Karlberg hägnar gärdesgård.

Släktforskardagarna i Gävle 24-26 augusti 2012

 


 

Länkar för släkt- och hembygdsforskare
mainarkivarier Arkiv digital
Arkiv Digital är ett ungt företag, som specialiserar sig på att digitalisera historiskt källmaterial genom att digitalisera originalböckerna. Finns i två av bibliotekets datorer.
Bilddatabasen med östgötafotografer
bygdeband Bygdeband är ett samarbete mellan Genline och Sveriges Hembygdsförbund. Här kan du hitta platser och personer från din hembygd och få tillgång till material i hembygdsföreningarnas arkiv.
Centrala Soldatregistret Centrala soldatregistret
Denna databas är en sökdatabas med ett antal fält om varje soldat som gör att Du kan säkerställa att just Din förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” organisation. De som finns med i basen skall ha antagits i organisationen mellan åren 1682–1901.
Demografiska databasen, Umeå universitet. Vi producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.
Krigsarkivet
Här finns bl a ett rikt kartmaterial samt soldatregister.
Kulturarv Östergötand
Här ligger Östergötlands kulturarv samlat. Bild- och föremålsdatabaser, arkiv, kyrkböcker, böteslängder med mera. Länkar till släktforskning, arkiv med mera.
Landsarkivet i Vadstena: arkivmyndighet för Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län.
Nationella Arkivdatabasen
Lantmäteriverket
Kartor, kartbutik, fastighetsregister med mera.
Riksantikvarieämbetet - ämbetsverk för kulturmiljövård, byggnadsvård och fornminnesvård.

 

Janushuvud: symbol för Riksarkivet och landsarkiven Riksarkivet och landsarkiven
Släktforskning
Kulturnät Sveriges länkar om släktforskning.
Länk till tidningen Rötter Släktportalen Rötter 
Innehåller det mesta om släkt-och hembygdsforskning. Här finns också bra nybörjartips för dig som vill börja forska i din egen historia. Även emigrantforskaren har mycket att hämta här.
Spåra släktingar som utvandrat
Här kan Du själv leta i de amerikanska immigrationsarkiven för att se vilka som emigrerat.
SVAR - Svensk Arkivinformation (Riksarkivet).
Svenska Emigrantinstitutet, Växjö, Utvandrarnas hus

Här finns det mesta som rör emigrantforskning samt en mängd intressanta länkar till andra källor.

Sveriges församlingar
Skatteverkets informationssida om Sveriges församlingar från äldsta tid fram till 1989. Ändamålet är att underlätta forskning där kyrkoarkivalier ska användas som källa.
Sök i Nationella arkivdatabasen.
I ett och samma söksystem kan man både återsöka information om arkiv och samlingar runt om i landet och direkt via Internet beställa mikrokort från SVAR.
ÖLFA :Östergötlands Arkivförbund
Östergötlands Arkivförbund är en regional arkivorganisation bestående av 100 distriktsorganisationer och 35 lokala folkrörelse-, förenings-, bygde-, folklivs- lokalhistoriska arkiv, kommunarkiv och forskningsarkiv. Föreningar som vill arkivera sina handlingar tar kontakt med ÖLFA eller det arkiv som ligger närmast.
Östergötlands museum
Arkeologi, foto, konst, kulturhistoria.
Här finns  bl a August Christian Hultgrens foton från ett svunnet Ydre.
Östgötakartan: Länsstyrelsen "karttittskåp" med bl a historisk information från länet. Här kan Du bl a hitta kulturreservat och byggnadsminnen. Länets registrerade fornlämningar går att ta del av via Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS.
Östgötasamlingen på Linköpings stadsbibliotek
 

 

Upp

Kyrkböcker på mikrofilm

Kyrkböcker från församlingarna i Ydre kommun finns på mikrofilm/fiche. Vi hjälper dig gärna att låna mikrokort från Svensk arkivinformation, SVAR. Det kostar 20 kr per volym. Förteckning över SVAR:s mikrokort finns i biblioteket.

På biblioteket finns även annat lokalhistoriskt material från socknarna i Ydre på mikrofiche. 

 

Andrew Petersons dagbok på mikrofilm

Andrew Peterson föddes i Sjöarp, Västra Ryds socken, Ydre kommun, 1818. I maj 1850 avseglade han till Amerika. Här kom han så småningom att slå sig ner i Minnesota. Han förde varje dag dagbok och hans dagböcker finns bevarade fr o m 1 juni 1854 - 29 mars 1898 (han avled 2 dagar senare). Dessa dagböcker fann Vilhelm Moberg 1948 och de blev en rik källa att ösa ur inför skrivandet av Utvandrarserien. Om detta berättar Moberg i sin bok "Den okända släkten" (1950). Astrid Lindgren fann dagböckerna före Moberg och har också skrivit om Andrew Peterson i boken "Liv kan vara så olika" (1985). Den 4 maj 1885 så fotograferades Andrew Peterson framför sitt första bygge, "the shanty". Denna byggnad var bostad under de första emigrantåren på 1850-talet.
 

 

Andrew och hans hustru Elsa fick nio barn och familjen står här framför sitt bostadshus som väl vittnar om den framgång Andrew och hans familj skapade i Amerika.
 

Cd-romskivor för släkt-och hembygdsforskning

  • Sveriges Dödbok 1968-1996
  • Emigranten
  • Svenskt Biografiskt lexikon
  • Svenska ortnamn
  • Östgötamål
  • Ydre kompani och ydredelen av Vifolka kompani
  • Samtliga gårdar och torp i Asby, Norra Vi och Svinhults socknar 1600-1930

Upp

Länk till Ydre kommuns hemsida  

 

Ydres vapensköld sannolikt från slutet av 1700-talet, början av 1800-talet

 

 

 


Ydredrotten
Permanent utställning i Hultgrensmuseet.


  

 


Hultgrensmuseet
Johannes Karlsson

 

Svinhults IF klubbnål


Startsida | Innehåll | Bibliotekets katalog | Beställ på nätet | Fråga biblioteket | Kontakta oss


Ydre bibliotek ansvarar för innehållet på denna webbplats.
Sidan uppdateras av Elisabet Saxholm, elisabet.saxholm@ydre.se